TFV4 Ti Coil (5pk)

Smok
$29.95
Current Stock:
1

  • 0.33 ohm - 450 to 600 Degrees Fahrenheit